Class Schedule

Please contact Dance Arts Center for class levels and placement.

Monday

10am           Stretch Class (JZ)
4:15             Boy's Ballet (BL)
5:15             Pre-teen Jazz (PB)
6:15             Adult Ballet (JZ)
6:15             Teen Jazz (PB)
6:15             Adult Tap (AF)
7:30             Pre-teen/Teen Hip Hop (SR)
7:30             Teen/Adult Modern (DE)
7:45             Adult Jazz (JZ)

Tuesday

4:15              Tumbling for Dancers (DS)
4:15              Teen Ballet (AD)
4:30             Creative Dance (ages 4-6) (SS)
5:15              Flexibility Enhancement & Core (DS)
5:15              Children's Ballet (ages 7-9) (SK)
5:15              Teen Jazz (SS)
6:15              Pre-teen/Teen Tap (LM)
6:30             Teen Ballet (AD)
7:15              S.N.A.P.! Dance (PC)

Wednesday

10am          Adult Ballet (JZ)
4:15            Pointe (JZ)
4:15            Pre-teen/Teen Ballet (KC)
5:15            Adult/Teen Ballet (JZ)
5:15            Teen Ballet (KC)
6:15            Adult Tap (JR)
6:30           Musical Theatre  
7:30           Adult Jazz (JZ)
7:30           Adult Tap

Thursday

4:15            Jumps & Turns (JZ)
4:15            Pre-teen Modern (SS)
4:15            Teen Tap (MI)
5:15            Adult Ballet (JZ)
5:15            Pre-teen/Teen Jazz (SS)
6:15            Adult Jazz (JZ)
6:15            Teen Tap (MI)

Friday

10am         Adult Ballet (JZ)

Saturday

9am           Teen Jazz (DS) 
9:00           Pre-teen/Teen Jazz (SS)
9:00           Pre-teen/Teen Tap (MI)
10:00         Adult Jazz (JZ)
10:00         Pre-teen/Teen Ballet (AD)
10:00         Teen/Adult Tap (MI)
11:00          Pre-teen/Teen Ballet (AD)
11:00          Teen Ballet (LK)
12pm          S.N.A.P.! (JZ/VM)
1:00           Pre-pointe (AD)
2:15           Teen Ballet (AD)